Mis tehtud, mis teoksil

Jälle hakkab aasta lõppema ja aeg on teha Vändra Naisseltsi tegemistest väike aastakokkuvõte.

Aasta alguses esitasime  KÜSKi vabaühenduste 2017. aasta arenguhüppe taotlusvooru  projekti, mille  käigus plaanisime läbi viia läbi rida koolitusi sotsiaalse ettevõtluse olemuse ja võimaluste tutvustamiseks ning koosloomes kaasaegsete loovdisaini tööriistade kasutamiseks kogukonnale oluliste teenuste väljatöötamisel ja rakendamisel.  Kahjuks jäime rahastamisel joone alla.

Aprillis esitasime kohaliku omaalgatuse programmi naisseltsi hoones elektrisüsteemi renoveerimisprojekti alustamiseks. Kevadvoorust saime toetust 1793,55 eurot ja omaosalusena panime juurde 200 eurot. Töid teostas aktsiaselts Vändra Tare. Projekti käigus vahetasime välja elektrijaotuskilbi, vajadustele ja tänapäeva nõuetele vastava uue valgustuse sai saal ja 2 tegevustuba.

Oktoobris esitasime kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru taotluse toetuse saamiseks projektile „Eakad õpivad arvutit“ ja taotlus ka rahuldati.  Projekti kogumaksumus on 936,07 eurot, toetuse suurus on 841,07 eurot, omaosalus 95 eurot. Arvutikursus algab jaanuari teises pooles. Plaanime korraldada kursust eraldi päris algajatele ja edasijõudnutele.  Kursus toimub Vändra gümnaasiumi arvutiklassis ja algab jaanuari teises pooles. Kõiki, kes talvel andsid sooviavalduse seltsi korraldatavas arvutiõppes osaleda, on oodatud.

Mai lõpus korraldasime kevadlaada, osalesime Teeme Ära 2017 talgutel, Eesti Naisliitu esitasime aasta ema kandidaadiks Tiina Soosaare, osalesime Viljandi Naisliidu 100. sünniaastapäeva pidustustustel ja Kiviõli Naisliidu 25. sünnipäeva tähistamisel, käisime Endlas vaatamas etendust Mehed, meri, maa ja naised, aastaringselt korras hoidnud L.Suburgi hauaplatsi.

Väga menukaks osutus naisseltsi naiste Riina Kuuse eestvedamisel Seenekohvik Aiandusseltsi seenenäitusel kultuurimajas ja Vanaemade kohvik raamatukogu trepil 1. septembril.

15.-16. detsembril toimub meie naiste  käsitööde jõululaat Konsumi eesruumis.

Mitmeid üritusi oleme plaaninud ja korraldanud koos Vändra Alevi Pensionäride Ühendusega, nagu kahepäevane reis Hiiumaale, Festivalist 60+  osalemine.

  1. detsembril korraldame kultuurimajas Vändra Pensionäride Ühenduse ja Vändra Aiandusseltsiga ühist jõulupeo eakatele.

Naisseltsi juhatuse nimel tänan Vändra Pensionäride Ühendust ja Vändra Aiandusseltsi väga meeldiva koostöö eest!  Tänan meie toimekat ja ettevõtlikku juhatust ja kõiki seltsi liikmeid. Eraldi tänan juhatuse liiget Elvi Kalmu ja tema abikaasat Jaak Kalmu, kes sellel aastal on väga palju  oma aega ja energiat kulutanud toimetamisel naisseltsi majas ja kinnistul.

Rahulikku jõuluaega kõigile!

Eha Tamm

Juhatuse liige