KOP-2014 sügisvoor

1.oktoobril  2014. a esitas Vändra Naisselts kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) meetmesse 2  taotluse „Vändra Naisseltsi hoone katuse remont“. Katuse olukord oli nutune. Ilmastikutingimuste mõjul  oli lahti vajunud mõned valtsid ja  plekid. Hoone on 5 korstna, ümbruse plekid olid vajunud ja auklikud. Korstnate ümbruse lahtivajunud plekkide vahelt valgus vesi laele. Vihma- ja lumevee valgumisega pööningule oli kahjustada saanud esimesel korrusel oleva sauna eesruumi laelauad. Kasutusest oli väljas saunateenuse osutamine ja sauna WC kasutamine.

Hinnapakkumised küsisime ASilt Vändra Tare ja Veberg Grupp OÜlt. Väiksema pakkumise esitas Veberg Grupp OÜ, mis sai ka otsustavaks tööde teostaja valimiseks.  Tööde  kogumaksumuseks  osutus 2 280 eurot. KOPist taotlesime 2000 eurot ja omaosaluseks arvestasime 280 eurot.

Esitatud taotlus sai rahastamisotsuse Pärnu maavanema 04.11.2014 korraldusega nr 472.

Katsuse remonti  toetas annetusena MS Balti Trafo OÜ 200 euroga.

Katuseparandustööd teostati selle aasta märtsikuus. Koostöö Veberg Grupp OÜga  ja tema juhi Veiko Ringenbergiga oli väga asjalik.

Tänu Vändra Alevivalitsuse 24.03.2015. a  eraldatud 400 euroga ja Ülar Abeli 100 eurose annetusega saame remontida sauna eesruumi kõrval oleva kaminaruumi põranda.

Vändra Naisselts tänab rahaeraldajaid,  annetajaid ja tööde teostajat Veberg Grupp OÜd.