Ajakava

PROJEKTI  KD-11-13  VÄNDRA NAISTE KODANIKUAKTIIVSUSE

EDENDAMINE AJAKAVA

 

Jrk nr Toimumise aeg Üritus Lektor/läbiviija
1.
 1. nov.
Esimene NN ümarlaud

Projekti eesmärgid ja tulemused

Tegevuskava täpsustamine

 

Juuli Paugus
2.
 1. nov
Loeng: Kodanikuühiskond ja omavalitsus

Artikkel ajalehes Vändra Teataja

http://8839231.la01.neti.ee/FB/vandra_oktoober_low.pdf

 

Toomas Sonts

Astrid Hindriks

3.
 1. dets
Loeng: Kodanik ja vara: kas vaesus on häbiasi?

Võlanõustamine. Kogukonna toetus

Valter Parve

 

Malle Erendi

4.
 1. jaanuar
Teine NN ümarlaud

Esimesed kokkuvõtted projektist, valupunktid, edasised tegevused

Juuli Paugus
5.
 1. jaanuar
Kolme põlvkonna suhted: kogukonna toetavad teenused hoolduskoormuse vähendamiseks ja tööhõive edendamiseks

 

Marju Medar
6.
 1. veebruar
Loeng: Kogukond. Omavalitsus. Riik. Euroopa Liit

 

Priit Enok
7. veebruar Projekti vahearuanne Projekti meeskond
7.
 1. märts
Kolmas NN ümarlaud

Kokkuvõtted projektist, valupunktid, edasiste tegevuste täpsustamine

Juuli Paugus
 

8.

 

 1. märts
Loeng: Sotsiaalteenused kogukonnas. 60 + aktiivne ja väärikas vananemine

 

Tiiu Ling
9.
 1. aprill
Loeng: Sotsiaalne ettevõtja: alustamine, õigus, varalised suhted. Millist abi saame notarilt?

 

Krista Habakukk
10.
 1. mai
Neljas NN ümarlaud

Kokkuvõte tehtust,  valupunktid, edasiste tegevuste täpsustamine

Juuli Paugus
11.
 1. mai
Loeng: Sotsiaalne kaitse – kelle mure?

 

Epp Klooster
12
 1. juuni
Loeng: Lähisuhete vägivald: emotsionaalsete pingete maandamine, lähedaste nõustamine Margo Orupõld
13
 1. juuli
Viies NN ümarlaud

Kokkuvõtted projektist, valupunktid, projekti tulemusi tutvustava seminari ettevalmistamine

Juuli Paugus
14.
 1. august
Projekti tulemusi tutvustav seminar Projekti meeskond
15. september Projekti lõpparuanne Projekti meeskond

Ülevaade koolitustest

 1. novembril 2011 aastal toimus projekti „Vändra naiste kodanikuaktiivsuse edendamine“ raames esimene loeng. teemal Kodanikuühiskond ja omavalitsus.

Alevivanem Toomas Sonts rääkis kuulajatele, kuidas Vändra alev täidab kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid.  Lähemalt andis lektor ülevaate   KOIT kavast rahastatud alevi  projektidest  – Vändra gümnaasiumi klassiruumide renoveerimine, Vändra Raamatukogu ehitamine, Vändra võimla ja staadioni renoveerimine. Osavõtjate  suurt  tähelepanu pälvis käimasolev vee- ja kanalisatsiooniprojekt, mille kohta esitati  hulgaliselt küsimusi. Lektor kõneles  omavalitsuse eelarve kujunemise põhimõtetest  ja 2012.  aastal alevis tehtavatest suurematest töödest. Käivitub  Sotsiaalministeeriumi projekt hoolekandeküla ehitamiseks (tuleb 5 peremaja ja 1 tegelusmaja), JG Elektra Grossi kaubamaja, mis peaks järgmiseks jõuluks valmis saama.

MTÜ Kodanikujulgus juhatuse liige Astrid Hindriks tutvustas osalejatele, millised võimalused on üksikisikul või kodanikuühendusel poliitiliste otsuste mõjutamisel ja millised on tööriistad, mille kaudu mõjutada (mõttekoda, survegrupid, ajakirjandus, kärajad, mõttetalgud, ümarlaud, lobitöö). Lektor tõi näiteid oma praktikast  (spordikooli sulgemine, Ranitsa Ristiretk).

Seejärel asusid osavõtjad lahendama ülesannet, kus omavalitus otsustab mõisas asuva  kool-lasteaia sulgeda, kuna laste arv väheneb. Vald soovib  hoone müüa ja selle rahaga teed korda teha. Kasutada tuli kodanikele antud tööriistu kool-lasteaia kaitseks. Kõik osavõtjad  lahendasid ülesannet aktiivselt.

Kaetud oli kohvi ja teelaud.