2015 – 2016

2015. aasta tegemised

Veebruar
15. veebruar – Kurgja Talumuuseumi korraldatud vastlapäeva üritusel Mädaras.

Märts

10. märts juhatuse koosolek

12. märts KÜSK koolitus Pärnus Kohaliku omaalgatuse programm 2015

12. märts Veberg Grupp OÜ alustas katuse remonti

17. märts lauatelefoni leping lõpetatud

18. märts Rohelise Jõemaa teabepäev

19. märts Uus 17 elektrileping – Imatra

20. märts Katusetööde üleandmine-vastuvõtmine.

23. märts taotlus Vändra Alevivalitusele raha eraldamiseks veekahjustuste tagajärgede likvideerimiseks. Taotlus rahuldati ja eraldati 400 eurot.

23 – 27. märts KOP meetmesse 2 taotluse ettevalmistavad tegevused. Taotlus esitatud .

30. märts taotlus KOP kevadvooru naisseltsi maja vundamendi parandustööd

Aprill

14. aprill Ekskurssioon Wendresse.

15. aprill Paides KÜSKi koolitusel koos MTÜ Välk esindajaga

15. aprill Käivitus uus naisseltsi koduleht

19. aprill Juhatuse koosolek. Üldkoosolek
Loeng: Taimekaitse aias. Lektor Reet Klamp

21. aprill – Pärnu Lahe Partnerluskogu 3-liikmeline delegatsioon Vändras. Külalised tutvusid naisseltsi tegevusega. Põhitähelepanu all oli dokumentide vormistamine, mtü dokumendi-register, dokumentide arhiveerimine.

23. aprill. Konverents „Vändra ja Kurgja esmamainimisest 500 aastat“. Osalesid Silvi Aas ja Eha Tamm.

Mai

1.mai – Eesti Linnade Liidu eestseisuse koosolek. Eesti Ema valimine

12. mai – Pärnu maavanema 12.05.2015 korraldusega nr 1-1/15/225 on kinnitatud KOP-i kevad-vooru tulemused ja esitatud taotlus Seltsimaja vundamendi parandustööd sai rahastuse.

19. mai – Vanale asjale uus elu. Uus tn 1

19. mai – juhatuse koosolek

20. mai – osavõtt Rohelise Jõemaa koostöökogu strateegiapäevast

23. mai – Kevadlaat

25. mai – Norra projekti “Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal” väiketoetus-skeemi lisataotlusvooru taotluse esitamine

27. mai Linnakodaniku majas. Kohtumise eesmärk oli paika panna EV100 raames ajalooliste naiste jäädvustamine avalikus ruumis. Ametlikult on EV100 sündmuste ajaraam 2017-2020, siia sisse jääb mitme ajaloolise naise juubel. Tegime kokkuvõtte tehtust, kuulasime lähitulevikus kavandatavaid tegevusi. Planeeriti ajasillal järgmised sammud. Astrid Hindriks.

Juuni

19- 26. juuni – seltsimaja vundamendi ja kaminatoa remont

Juuli

20. juuli – juhatuse koosolek. Käsitöölaada ettevalmistus. Uue liikme vastuvõtmine

August

5. august – väljasõit koos Vändra Pensionäride Ühendusega Tartusse. Linnaekskursioon, Botaanikaaed, õlletehas, mänguasjade ja teatri muuseum.

8. august- Aravete huumoripäevast osavõtt.

15. august – Vändra 500 ürituste raames korraldas selts käsitöölaada (214 eurot). Käsitööga kauplejaid oli 27. Peale selle toimus kultuurimajas vändralaste käsitööde näitus-müük ja raamatukogus oli Vändra rahvariiete näitus.

22. august – Viljandimaa Naisliidu kutsel nende 25. sünnipäeval Heimtali mõisas.

25. august – Saime Sotsiaalministeeriumist Norra projekti taotlusele äraütleva vastuse. Jäime kuuendaks, viis esimest said rahastuse.

September

19. september – Paunvere laadal

30. september – Eakate festivalil Tallinnas

Oktoober

1.oktoober – rahataotlus KOPi – meede 2 alla ühe akna vahetus

12. oktoober – juhatuse koosolek

27. oktoober – juhatuse koosolek

30. oktoober – heakorratalgud

November

1.november – Juuli Pauguse mälestuspäev. Temanimelise pingi avamine

24. november – töökoosolek jõulupeo korraldamiseks. Maimu Tui, Silvi Aas, Vaike Järv, Reet Eesmäe, Pilvi Perner, Eha Tamm.

29. november – kodanikuühiskonna nädala raames Kadjaste külakeskuses osales Eha Tamm

Detsember

4. detsember – Vändra alevi KELLAVIIETEEL osalemine.

11. detsember – Vaike Järv osales kirjanik Elisabeth Aspe, kelle sünnist möödus 2015. aastal 155 aastat, mälestuse jäädvustamisel Haapsalu maantee ja Emajõe ristmikul avati temani-meline pink ja seejärel oli mälestushetk tema kalmul. Vaata ka http://www.parnupostimees.ee/3432981/kirjaniku-lemmikpaika-tahistab-malestuspink
17. detsember – koos Vändra Alevi Pensionäride Ühenduse ja Vändra Naisseltsiga ühine jõulupidu. Esines Toomas Anni ja külas käisid päkapikud. Kaetud oli ehtne jõululaud.

2016. aasta

Jaanuar
28. jaanuar – Rohelise Jõemaa koostöökogu. LEADER meetme määruse ja avaneva taotlusvooru (aprill 2016) infopäev ja konsultatsioonid.

Veebruar

04. veebruar – Pärnu Maavalitsuse kultuuri- ja tervisenõunik Eha Ristimets KULKA infopäeval Pärnu Keskraamatukogus

08. veebruar – juhatuse koosolek

19. veebruar – KULKAsse Lilli Suburgi 175. sünniaastapäeva tähistamiseks rahataotluse esitamine

23. veebruar – Vändra Alevivolikogu kultuuri- ja spordikomisjonile rahataotlus Lilli Suburgi 175. sünniaastapäeva tähistamiseks.

Märts

7. märts – toa nr 7 akna vahetus. Sein päris kõdunenud.

12. märts – Pärnus Aliide Seimar, Silvi Aas, Vaike Järv ja Lembi Uulimaa Astrid Hindrikise üritusel Kuulsad Pärnumaa naised.

12. märts – Riina Kuusk Eesti Naisliidu üldkoosolekul

Märts – Nõupidamine Vanale asjale uus elu uues asukohas Vana tn 24. Hakkame toimetama koos Vändra Alevi Sotsiaalmajaga.

30. märts – Aknavahetustööd lõpetatud. Projekt läks maksma 961, 27 eurot.

30. märts – eitatud KÜSKile 2013. a projekti järelaruanne.

Aprill

6. aprill. Juhatuse koosolek. Majandusaasta aruande heakskiitmine.

17. aprill – Üldkoosolek. Majandusaasta aruande kinnitamine. Juhatuse määramine.

21. aprill – Vanale asjale uus elu koos Vändra Alevi Sotsiaalmajaga esimene tööpäev. Seltsi poolt koordineerib Merike Palmi.

23. aprill – Talgupäev Teeme Ära 2016. Osa võttis 12 liiget (Silvi Aas, Maimu Tui, Vaike Järv, Aliide Seimar, Maie Arandi, Leili Soosalu, Elvi Kalm, Marju Härma- Epäilyus, Riina Kuusk, Pauline Väljaots, Milvi Soekõrv, Eha Tamm).

25. aprill Kultuurkapitali leping allkirjastamine. Saime 150 eurot. Taotlesime 280 eurot.

26. aprill KOP aruande esitamine aknavahetuse kohta Pärnu Maavalitsusele.
28. aprill. Koos Vändra Alevi Sotsiaalmajaga vanale asjale uus elu

29. aprill. Esitatud KOP projekti Tegevustoa akna vahetus lõpparuanne on kontrollitud ja kinnitatud.
30. aprill. Eesti Naisliidu eestseisuse koosolek. Aasta Ema valimine. Vändrat esindab Piret Mandre.

Mai

12. mai. Juhatuse koosolek. Kevadlaada ettevalmistamine.

28. mai. Kevadlaat

Juuni

30. juuni. Juhatuse koosolek. Lilli Suburgi 175. a sünniaastapäeva ettevalmistamine. Eesti Naisliidu suvepäeval osalemine 6. augustil.

Juuli

13. juuli. Aktiivne osavõtt Pensionäride Ühenduse korraldatud ühepäevasest reisist Harjumaa mõisatesse (Saku, Saue, Keila-Joa), Paldiski linna ja Kurtna mootorrattamuuseumi.

15. juuli. Juhatuse koosolek. Lilli Suburgi 175. a sünniaastapäeva ettevalmistamise käigust.

18. juuli. Kadri Kontkari talus koos Vändra Aiandusseltsiga.

25. juuli. Jüri Rõõmusaar tõi naisseltsi kinnistule uued välipingid.

26. juuli. Jüri Rõõmusaar eemaldas lipuvarraste tugipostidelt rooste ja värvis tugipostid. Välikamina remondi hinnapakkumise – 350 eurot. Vaja läheb 130 šamottkivi.

31. juuli. L.Suburgi 175. sünniaastapäeva tähistamine.

August

1. august. Juhatuse koosolek. Kokkuvõte L. Suburgi üritusest.

6. august. Eesti Naisliidu suvepäevadest osavõtt. Toimumiskoht: Lääne-Nigula vald, Sohlu küla, Rukismäe talu (Siiri Oviiri maakodu). Osavõtjad: Vaike Järv, Aliide Soosalu, Leili Soosalu, Milvi Soekõrv, Riina Kuusk, Pauline Väljaots, Eha Tamm. Toimus mälumäng, arvamusfestival (ühiste tegevuste kavandamine 2017. aastal Naisliidu asutamise 100. aastapäeva tähistamise raames. Muusikalist hingetoitu andis Airi Allvee.

31. august. Koos Vändra Alevi Pensionäride Ühendusega Vändra alevi 2017. a kaasavasse eelarvesse ettepaneku esitamine Vana tänava ja Vihtra tee äärde pinkide paigaldamiseks

September

1. september. Esimese koolipäeva tähistamiseks Vanaemade kohvituba Vändra raamatukogu trepil.

8. september. Eesti Kultuurkapitalile L. Suburgi ürituse kohta aruande esitamine.

10. september. Jäneda laadal.

16. september. Koos Vändra Aiandusseltsiga retk seenemetsadesse. Ettevalmistus seenenäituseks.

18. september. Vändra Aiandusseltsi seenenäitusel valmistasid seenetoite seltsi naised.

Oktoober

5. oktoober. Tallinnas eakate festivalist osavõtt.

15. oktoober. Kiviõli Naisseltsi 25. Sünnipäeva üritusel käisid Elvi Kalm, Silvi Aas, Vaike Järv.

21. oktoober. Juhatuse koosolek. Meie seltsi taasasutamise 25. aastapäeva tähistamise ettevalmistamine.

24. oktoober. Vändra Alevivolikogu kultuuri- ja spordikomisjonile seltsi sünnipäeva ürituseks rahataotluse esitamine. Taotlus rahuldati 1. novembril. Komisjon eraldas 160 eurot.

November

4. november. Eesti Naisliidu eestseisuse koosolek. Päevakorras aasta Isa valimine ja Eel-informatsioon Eestimaa VII Naiste Kongressi kohta. Vändra Naisseltsi esindas Piret Mandre.

11. november. Juhatuse koosolek. 26. novembri ürituse ettevalmistamine.

22. november. Koosolek. Seltsi 25. aastapäeva ürituse ettevalmistuse käigust. Suupistete degusteerimine.

26. november. Vändra Naisseltsi taasasutamise 25. aastapäeva tähistamine Vändra Kultuurimajas.

Detsember

8. detsember. Vändra SPA õhtu 15-le aktiivsele liikmele. Vändra Alevivalitsuse kingitus 25. aasta jooksul tehtud töö eest.

9. detsember. Panime maja talveks kinni.

16. detsember. Jõulaat Konsumi ruumides. Käsitöö.

22. detsember. Ühine jõulupidu Vändra Aiandusseltsi ja Vändra Alevi Pensionäride ühendusega Vändra Kultuurimajas. Meelelahtust pakkus Airi Allvee.