2011-2014

2011. aasta tegemised

Jaanuaris kohtusime  Marianne Mikkoga

Kohtumine Riigikogu saadikukandidaatidega, millele järgnes silmade kontroll

Käsitöö näitusmüük kultuurimajas juhatuse liikme Riina Kuuse eestvedamisel

Rapla kiriku koguduse käsitööringi kutsel Raplas pühadeeelsel käsitööde näitusmüügil osalemine. Tutvusime Raplaga. Päev lõppes rikkalikus peolauas

Aprillis heakorratalgud maja kinnistul

Mais võtsime vastu Rapla käsitööringi liikmeid. Tutvustasime Vändra alevit.

Väljasõit Audru valda, kus tutvusime Pihlaka talu miniloomaaiaga, Vene muuseumiga a ja kaunimate koduaedadega

Väljasõit Avinurme koos Vändra Aiandusseltsiga

7. augustil tähistasime Lilli Suburgi 170. sünniaastapäeva. Osalesid naisseltside ja liitude esindajad. Meid toetasid Eesti Naisliit, pr Siiri Oviir ja pr Maret Priske

Augustis oli väljasõit Järvamaa mõisatesse koos Vändra Pensionäride Ühendusega

September. Sõlmisime KÜSKiga toetuslepingu projekti „Vändra Naiste kodanikuaktiivsuse edendamine“ läbiviimiseks. Toetuse suurus 12 860 eurot. Projekti kogumaksumus 13 052,42 eurot.

Septembris käisime Palamuse laadal

Osalesime Eakate festivalil Tallinnas Salme Kultuurikeskuses

KÜSKI projekti raames toimus esimene koolitus.Teema „Kodanikuühiskond ja omavalitsus“ teenuste osutamine“ Lektorid Vändra alevivanem Toomas Sonts ja  MTÜ Kodanikujulgus juhatuse liige Astrid Hindriks

Heakorratalgud seltsi kinnistul

22.oktoobril osalesime Kiviõli Naisliidu 20. sünnipäeval

11. detsembril toimus KÜSKi projekti raames teine koolituspäev Kodanik ja vara: kas vaesus on häbiasi? Lektor Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži õppejõud Valter Parve. Teine teema oli võlanõustamine. Kogukonna toetus. Lektor Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži õppejõud Malle Erend.

 2012. aasta tegemised

2012. aastal põhiaur läks KÜSKI projektile „Vändra naiste kodanikuaktiivsuse edendamine“.
Projekti raames toimus jaanuar – juuni 6 koolitust:
15. jaanuar Kolme põlvkonna suhted: kogukonna toetavad teenused hoolduskoormuse vähendamiseks ja tööhõive edendamiseks
Valter Parve
TÜ Pärnu Kolledž
12. veebruar Loeng: Kogukond. Omavalitsus. Riik. Euroopa Liit
Priit Enok

18. märts Loeng: Sotsiaalteenused kogukonnas. 60 + aktiivne ja väärikas vananemine
Tiiu Ling
sotsiaaltöötaja
22. aprill Loeng: Sotsiaalne ettevõtja: alustamine, õigus, varalised suhted. Millist abi saame notarilt?
Krista Habakukk
Pärnumaa Ettevõtluskeskuse
nõustaja
20. mai Loeng: Sotsiaalne kaitse – kelle mure?
Epp Klooster
– Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

17. juuni Loeng: Lähisuhete vägivald: emotsionaalsete pingete maandamine, lähedaste nõustamine Margo Orupõld
Pärnu Naiste Varjupaik

31. augustil toimus projekti lõppseminar.
Lõppseminaril oli osavõtjaid oli 81. Osalesid ka Vändra-Sala sõprusühingu (Rootsi Kuningriik) 25liikmeline delegatsioon. Külalised viibisid Vändras 3 päeva.

KÜSKi projekti raames toimus 2012. a 3 ümarlauda. Veebruaris koostasime projekti vahearuande, oktoobris lõpparuande.

Kõikidel koolituspäevadel katsid vabatahtlikud kohvilaua hea ja paremaga.

Teised projektid
11. november – allkirjastatud KOPi toetusleping nr 45-II-2013 „Vändra Naisseltsi hoone vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine“ Toetus 1597 eurot, omaosalus 178 eurot.
18.- 21. november – Vee- ja kanalisatsiooni kõige hädavajalikemate tööde tegemine. Tööde teostaja RENX GROUP (toetuslepingu nr 45-II-2013 raames)

Koostöö teiste MTÜdega:

18. juunil naisseltsi korraldatud väljasõit Tallinna teletorni, Botaanikaaeda, Lillede festival Tornide väljakul, Viimsi kooli külastus. Kojusõit toimus Keila-Joa kaudu.
18. juulil toimus Vändra Aiandusseltsi eestvõttel sõit Läänemaale
9. augustil Vändra Pensionäride Ühenduse eestvõttel käisime Virumaal.
22. septembril Palamuse laadal koos Pensonäride Ühenduse liikmetega
6. oktoobril käisime koos Vändra Pensionäride Ühendusega Tallinnas eakate päeval
5. novebril oli meil külas MTÜ Pärnumaa Kodukant esindajad Eve Sikka ja Estelle Lillak.Tutvustasime KÜSKi projekti

16. detsembril peeti koos Vändra Aiandusseltsiga jõulupidu.

Eesti Naisliit
28. aprillil – Tallinnas „Naisliit 90“ projekti raames tutvustasime projekti „Vändra naiste kodanikuaktiivsuse edendamine“ ja teisi Vändra Naisseltsi tegevusi. Osalesid Juuli Paugus, Aliide Seimar ja Eha Tamm.
19. mai – osalesime Eesti Naisliidu 90. juubelil.
5.-6. august – Eesti Naisliidu projekti „Eesti Naisliidu eestkostevõimekuse edendamine” kahepäevane seminar-koolitus Pärnus. Osalesid Elvi Kalm ja Milvi Soekõrv.
31. oktoobril – osalesime Eesti Naisliidu korraldatud konverentsil „Naine tööelus – julge olla sina ise“.
Eesti Naisliit oli esindatud ka meie projekti lõppseminaril.

Pärnumaa Naisteühendus Tiina
22. mail, 26. septembril, 4. detsembril – juhatuse koosolekutel osales Juuli Paugus

Veel ettevõtmisi
Heakorratalgud: 18. aprillil, 26. juulil, 10. augustil, 18. oktoober

Kevadlaat toimus 26. mail.

Vändra Päevade raames oli 16 – 18. august raamatukogus käsitöö näitus-müük ja kohvik.
Kasutatud asjale uus elu – Uus tn 1 hoovimajas toimis maist kuni hilissügiseni välja igal teisipäeval.

20. november – Ühisnädala avakonverents „Kuidas hää elu käima tõmmata?!“
Tänuvastuvõtt Pärnumaa kodanikuühiskonna tegijatele. Korraldasid Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Pärnumaa Maavalitsus, MTÜ Pärnumaa Kodukant. Osalesid Juuli Paugus, Aliide Seimar ja Eha Tamm.
26. november, kodanikupäev – võtsime vastu Vändra piirkonna tööharjutajaid. Tutvustasime oma tegemisi. 2 tööharjutajat kirjutasid avaldused seltsi liikmeks astumiseks.

2. detsember – Juuli Paugus osales Pärnumaa Naiste Ühendus Tiina aastakoosolekul. Tehti kokkuvõte ühenduse tööst ja seati uusi plaane.
6. detsember – osavõtt Vändra alevi sünnipäevast. Alevivanem Toomas Sonts rääkis 2013. a tehtust ja andis ülevaate 2014. aasta plaanidest. Tehti kokkuvõte konkursist Värvid Vändrasse ja anti üle alevi vapimärgid. Kuulati kontserti ja söödi pidupäevatorti.

12. detsember – KÜSKi kontroll

14. detsember – käsitöölaat Konsumis

15. detsember – ühine jõulupidu aiandusseltsiga. 2014. aasta tegevused

17. detsember – Saate Meie Eesti lindistusel publikuna ETVs. Tutvumine ETV muuseumiga.

Uusi liikmeid 7.

Annetused

Meile annetati eelmisel aastal 200 eurot. WACO HV – Harald Valk ja Vändra Tarbijate Ühistu.

2012. aastal jõudis lõpule BABIN OÜga kohtusaaga. Lõpuks saime kohtutäituri kaasabil kätte kogu võla.

2013. a tegemised

JAANUAR
8. jaanuar – juhatuse koosolek

VEEBRUAR
2. veebruar – Eesti Naisliidu eestkostevõimekuse edendamine. Rakvere, 2 päeva.
19. veebruar Taotlus KÜSKile Vändra naiste suhtekorraldus- ja kommuni-katsioonialaste oskuste edendamine

MÄRTS
21. märts – KÜSKi toetuslepingu nr KO13-07 „Vändra naiste suhtekorraldus- ja kommuni-katsioonialaste oskuste edendamine“ allkirjastamine

APRILL
1. aprill – KOPi taotluse esitamine seltsi hoone jõepoolse otsa remondi lõpetamiseks.
19. aprill – koos Pensionäride Ühendusega Tallinnas Draamateatris „Augustikuu“ etendust vaatamas
25. aprill – KÜSKi kommunikatsiooni taotlusvooru koolituspäev Tallinnas. Osales Piret Mandre
28. aprill – seltsi üldkoosolek, töökoosolek

MAI
6. mai – talgupäev. Heakorratööd Teeme Ära
7. maist alates teisipäeviti kell 10 – 13 „Vanale asjale uus elu“ Uus tn 1 hoovimajas.
17. mai – töökoosolek
19. mai – I arvutikoolitus
25. mai – kevadlaat
26. mail – II arvutikoolitus

JUUNI
2. juuni – III arvutikoolitus
4. juuni – KOPi kevadvooru toetuslepingu nr 81-I-2013 allkirjastamine
8. – 9. juuni IV ja V arvutikoolitus
10. juuni töökoosolek
10. ja 12. juuni talgupäev seltsi majas (vanade diivanite, toolide ja laudade väljavahetamine)
13. juuni – Tallinna ekskursioon (Lennusadam, Patarei vangla, Kadrioru loss, Kunstimuuseum Kumu)
22. juuni – VI arvutikoolitus
28. juuni – Sindi Naisliidu 20. sünnipäev. Aliide Seimar, Eha Tamm
29. juuni – VII arvutikoolitus

JUULI

9. juuli – koristustööd seltsi majas
11. juuli – töökoosolek
14. juuli – jalgrattamatk Vändra- Mädara – Kurgja – Vändra
17. juuli – tööpraktika taotlus Töötukassale. Haldusleping sõlmiti 19.07.2013. Praktika kestus 23.07 – 13.09.2013.

17. juuli – koos Pensionäride Ühendusega väljasõit Viljandimaale (Hüpassare, Lahmuse, Suure-Jaani, Olustvere, Heimtali).
20. juuli – Kurgja Talumuuseumi 65. sünnipäev.

AUGUST

3. august – osalesime aiandusseltsi korraldatud aiandusreisil Muhumaale
9. august – töökoosolek
13. august – talgupäev. Naisseltsi majandushoone koristamine ja mittevajaliku äravedamine.

SEPTEMBER

5. september koos aiandusseltsi ja pensionäride ühendusega seenenäituseks metsas seenel
6. – 7. september seenenäitus Vändra Kultuurimajas
7. september – töökoosolek Rõusas
21. september – Palamuse laat
27. september – Süüria põgenikele abi (viisteist 100 liitrise kotti) üleandmine. Abi läheb Türki

OKTOOBER

1. oktoober – võtsime osa Eakate Päevast Tallinnas
I nädal Hoone jõepoolse otsa remondi lõpetamine.
7. oktoober – osalemine Vändra Ettevõtjate Päeval. Korraldaja Vändra Alevivalitsus
15. oktoober – KÜSKi projekti vahearuanne
17. oktoober – juhatuse koosolek, töökoosolek
22. oktoober – heakorratalgud

NOVEMBER

5. november – MTÜ Pärnumaa Kodukant külas. Eve Sikka ja Estelle Lillak.Tutvustame KÜSKi projekti
11. november – allkirjastatud KOPi toetusleping nr 45-II-2013 „Vändra Naisseltsi hoone vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine“ Toetus 1597 eurot, omaosalus 178 eurot.
18.- 21. november – Vee- ja kanalisatsiooni kõige hädavajalikemate tööde tegemine. Tööde teostaja RENX GROUP (toetuslepingu nr 45-II-2013 raames)
20. november – Ühisnädala avakonverents „Kuidas hää elu käima tõmmata?!“
Tänuvastuvõtt Pärnumaa kodanikuühiskonna tegijatele. Korraldasid Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Pärnumaa Maavalitsus, MTÜ Pärnumaa Kodukant. Osalesid Juuli Paugus, Aliide Seimar ja Eha Tamm.
26. november, kodanikupäev – võtsime vastu Vändra piirkonna tööharjutajaid. Tutvustasime oma tegemisi. 2 tööharjutajat kirjutasid avaldused seltsi liikmeks astumiseks.

DETSEMBER

2. detsember – Juuli Paugus osales Pärnumaa Naiste Ühendus Tiina aastakoosolekul. Tehti kokkuvõte ühenduse tööst ja seati uusi plaane.
6. detsember – osavõtt Vändra alevi sünnipäevast. Alevivanem Toomas Sonts rääkis 2013. a tehtust ja andis ülevaate 2014. aasta plaanidest. Tehti kokkuvõte konkursist Värvid Vändrasse ja anti üle alevi vapimärgid. Kuulati kontserti ja söödi pidupäevatorti.

12. detsember – KÜSKi kontroll

14. detsember – käsitöölaat Konsumis

15. detsember – ühine jõulupidu aiandusseltsiga. 2014. aasta tegevused

17. detsember – Saate Meie Eesti lindistusel publikuna ETVs. Tutvumine ETV muuseumiga.

Remonditud said korstnaotsad, paigaldasime kööki uue boileri

Uusi liikmeid 7.

2014. aasta tegemised

Jaanuar
18. jaanuar – KÜSKi projekti „Vändra naiste suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste edendamine“ töökoosolek

Veebruar
20. veebruar – KÜSKi projekti „Vändra naiste suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste edendamine“ töökoosolek.

Pensionäride Ühendusega ettevalmistused Kagu-Eesti väljasõiduks. Programmi kavandamine, ööbimiskoha ja bussi tellimine (50-kohaline), Vändra Teatajas teavitamine.

Märts

1. märts – Eesti Televisiooni saate Meie Eesti salvestusel osalemine

7. märts Eestimaa VI Naiste kongress – 4 osalejat Aliide Seimar, Leili Soosalu, Maimu Tui, Eha Tamm

10. märts – Puukuuritalgud.

11. märts – KOP teabepäev Pärnus. Osales Eha Tamm

12. märts – Tallinn – Meremuuseum, Titanic

12. märts – registreerimine talgupäevale „Teeme ära“

21. märts – Teemaõhtu „Naine rahvasliku identiteedi hoidja ja edasi kandja“
Mõtteminutid naiserollist kodus, majanduses ja poliitikas
Meenutused Pärnu sõjaeelse Linnavolikogu naisliikmest Julide Joostist
Vello Paluoja maalitud Julide Joosti portree avamine. Korraldajad MTÜ Kodaniku Julgus, Pärnu Linnavolikogu, Pärnu Linnakodaniku Maja.
Osalesid Silvi Aas, Riina Kuusk, Vaike Järv, Aliide Seimar.

29. märts – töökoosolek KÜSK projekti „Vändra naiste suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste edendamine“ lõpetamne. Saavutatud tulemused, dokumentatsioon jms.

30. märts – üldkoosolek ja KÜSK projekti „Vändra naiste suhtekorraldus- ja kommunikatsiooni-alaste oskuste edendamine“ lõppüritus.

Aprill

1. aprill – KOP taotluse esitamine hoone katuse remondiks. Ei rahuldatud
15. aprill – KÜSK projekti lõpparuande esitamine
26. aprill – Heakorratalgud Teeme Ära! Korrastasime majaümbrust.

Mai

24. mai – Suur Vändra Perepäev koos kevadlaadaga. Toimub Vändra pargis. Korraldame koos osaühinguga Kremmen. Laadal on tegevust tervel perel. Lastele on batuudid, elektriautodest kuni hobusega sõiduni. Kohale on kutsutud oma tegevust ja vahendeid tutvustama Kaitseliit, Roheline Rist, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet.

Juuni

04.juuni – Pärnus teemaõhtu „Naine rahvusliku identiteedi kandja“. Meie ajasilla ehitamine meie„esimese EV“ ja praeguse vahel on käima läinud. Linnakodaniku maja perenaine Hilja Treuberg kutsub osalema Linnakodaniku Maja 10. aastapäeval, kus jätkub ajasilla ehitamine. 4. juunil kell 17 algab Raeteatri õhtu ja laval on väike instseneeringut „Eliisabet ja Lilli“, mis kajastab Eliisabet Aspe ja Lilli Suburgi elu ja selle traagikat. Osalesid Juuli Paugus, Aliide Seimar, Vaike Järv ja Leili Soosalu

Juuli

8-9 juuli – reis Lõuna- ja Kagu-Eestisse koos Vändra Alevi Pensionäride Ühendusega. 43 osalejat

– Koos aiandusseltsiga Harjumaal

August

9. august- mõttekoda Vändras „Eesti Vabariik 100 – ajalooliste naiste nähtavuse suurenda-mine“ Koos MTÜ Kodanikujulgus. Osalejaid 26.

September
11-13. september – Vändra Aiandusseltsile kaasabi seenenätuse korraldamisel.
20. september – Palamuse laat
22. september – Eesti Vabariik 100 – ajalooliste naiste nähtavuse suurendamine. Pärnu Muuseumis. Naisteühenduse ümarlaud. Silvi Aas ja Eha Tamm.

Oktoober

1. oktoober Esitatud KOP meetmesse 2 rahataotlus hoone katuse remondiks. Rahastati ja toetuse suurus oli 2000 eurot, kogu projekti eelarve 2280 eurot. Töö teostab Veberg Grupp OÜ.
2. oktoober Eakate Päeval Tallinnas

November

1. november – Eesti Naisliit omistas Juuli Paugusele auliikme nimetuse.
4. november – Pärnu Maavanema käskkiri, et naisselts saab KOPist rahastuse 2000 eurot katuse remondiks
6. november – Juuli Pauguse matus
15. november – talgud. Riisusime õuet ja pesime aknaid.. Kohal oli Aliide Seimar, Vaike Järv, Milvi Soekõrv, Maimu Tui, Asta Liiv, Valve Schuster, Vesta Arujõe, Inna Dremljuga, Ella Lind, Salme Selmet, Mati Tiitus, Eha Tamm. Lõppes talgusupi söömisega.

21. november – Pärnumaa Kodukandipäev. Vaike Järv, Inna Dremljuga, Silvi Aas.
26. november – Ukraina abi üleandmine Sõbralt Sõbrale kauplusele Pärnus. Valve ja Jüri Schuster

29. november – jõuluseadete koolitus. Marju Härma-Epäilys. Kohvilaud. Osavõtjaid oli 16.
Silvi Aas, Maimu Tui, Reet Eesmäe, Milvi Soekõrv, Mirme Liibert, Leili Soosalu, Artur Sarap, Marju Härma-Epäilys, Vaike Järv, Aliide Soosalu, Eha Tamm, Aili Teekel, Pilvi Perner, Inna Dremljuga, Asta Liiv.

Detsember
4. detsember – osalemine Eesti Naisliidu 25. sünnipäeval Tallinna Raekojas. Vändra Naisseltsile anti postuumselt üle Juuli Pauguse naisliidu aumärk.

14. detsember – ühine jõulupidu Vändra Aiandusseltsiga