2006-2010

2006. aasta

Seltsi näitering esineb Pärnjõe koolis, Võiste Maanaiste päeval ja Vändra alevi sünnipäeval 6. detsembril.

Mais kevadlaat.

30. mail käisime koos aiandusseltsiga Läti kaunites koduaedades.

5. augustil tähistasime Lilli Caroline Suburgi 165. sünniaastapäeva, millest võtsid osa vabariigi naisorganisatsioonide esindajad. Toimus kontsert-jumalateenistus, lillede ja pärgade panek tema hauale Vändra kalmistul, kus kuulati meenutusi sugulastelt ja ettekandeid tema tegevusest. Vändra Naisseltsi lipuväljakul esitasid seltsi naised vändralase Janne Mõttuse näidendi “Sünnipäev” (lavastaja Virve Andrekson). Toimus piknik ja kogemuste vahetamine koos huviliste ja teiste seltside esindajatega. Avatud oli seltsi vanavara ait.

Loe Pärnu Postimees: http://www.parnupostimees.ee/teema/lilli_suburg/

Loe vändralase Ramon Loigu kirjutist Lilli Suburgist aadressilt: http://www.pressimuuseum.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=60

1. oktoobril toimus perepäev “Kainena saab ka”, kus kuulasime karskusteemalist loengut, toimusid spordivõistlused

Peeti juba traditsiooniks kujunenud ühist jõulupidu aiandusseltsiga.

Detsembris oli teatrikülastus Endlasse. Vaatasime etendust “Koduabiline”

2007. aasta

Perekond Einastolt tuli kutse 20. jaanuaril Tõrva Kirik-Kammersaalis toimuvale luule- ja muusikaõhtule, et tähistada Lilli Suburgi kasutütre Eva Einasto (sünd Lammas) 100. sünniaastapäeva. Samas toimus ka akadeemik Jaan Einasto raamatu “Tumeda aine lugu” esitlemine.

Lõpetasime maja kuue toa kuus kuud kestnud remondi.

Koos Pensionäride Ühendusega korraldasime väljasõidu Virumaale ja Narva.

Aiandusseltsiga külastasime Tartu Botaanikaaeda ja kaunitesse koduaedadesse.

Septembris käisime Palamuse laadal.

Seltsi esinaine Juuli Paugus võttis osa 4. novembrist kuni 9. novembrini toimunud Ülemaailmse mittetulundusühenduste kongressist Torontos.

Tallinnas toimunud Vabatahtlike austamisele oli kutsutud Juuli Paugus, kellele omistati rinnamärk koos tänukirjaga ning Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves andis isiklikult üle raamatu.

Mitmel korral võtsime vastu meie häid sõpru Salast.

Toimusid valimiseelsed kohtumised saadikukandidaatidega, heakorratalgud maja ümbruse korrastamiseks, 3 laata. Jõulaadal olid kohal jõuluvanad Rootsimaalt. Päkapikud jagasid lastele kuuse all kingitusi .

Kevadest sügiseni võtsid meie seltsi vabatahtlikud vastu tasuta puhtaid ja terveid riideid, jalanõusid, majatarbeid, et neid ka tasuta soovijatele jagada.

2008. aasta

Käisime Rakveres Huvimessil.

Võtsime osa maakonna naiste ühisest perepäevast Ares.

Toimus ka Vändra Naisseltsi perepäev.

Osalesime Otepääl sealse naisseltsi korraldatud õppepäeval.

Oma Jaapani reisimuljeid jagas meiega seltsi liige Anneliis Jaanis.

Projekt “Kodu Kaunimaks” sai rahastuse kohaliku omaalgatuse programmist. Tööd alustasid neli kursust: aiandus, pärlpunumine, lapitehnika, klaasimaal.

Aianduskursuse raames tutvusime Vändra, Järvakandi ja Kaisma kaunimate koduaedadega.

Meeleolukas oli väljasõit Tartu ja Räpina kaunimatesse koduaedadesse.

20. septembril alustas tegevust lapitehnika ring gümnaasiumi käsitöö õpetaja Riina Kuuse juhendamisel. Saime imetleda Türil elava Maie Putk’i lapitehnikas tehtud töid.

Pärlpunumise kursuse avaürituseks oli üles pannud näituse MTÜ Haavi Kultuuriühing.

Projekti raames käisime Tallinnas Mardilaadal, mis on Eesti suurim käitöölaat

Vändra Päevade kava kohaselt oli meie majas eesti rahvustoitude degusteerimine ja samas tutvustasid Sala sõbrad ka omi rahvustoite.

Naisseltsi liikmed külastasid OÜ Vändra uut ja kaasaegset karjalauta. Meid võttis vastu juhatuse esimees Ilmar Teevet.

2009. aasta

Uus aasta algas naisseltsi ja aiandusseltsi ühise peoga.

Jätkub eelmisel aastal alguse saanud kursuste tegevus. Külastame Pärnus Punast Torni ja vaatame teatris etendust “Testosteron”.

15 – 22. veebruaril kursustel tehtud esemete näitus-müük kultuurimajas. Kutsusime külla Pärnumaa Naiste Ühenduse Tiina ja Türi Aianduse ja Mesinduse seltsi käsitööklubi liikmed. Päev lõppes ühises kohvilauas.

Võtsime osa Sindi Naisliidu organiseeritud reisist Peterburi.

30. mail toimus Pärnumaa Naiste Ühenduse ja meie seltsi korraldusel sõit Jurmalasse.

5. – 6. augustil tutvusime koos Vändra Pensionäride Ühenduse liikmetega kahepäevasel reisil Hiiumaa vaatamisväärustega.

Koos aiandusseltsiga toimus väljasõit Luua Puukooli ja Põltsamaa roosiaeda.

Augustis omandasime Saare-Tõrvaaugu aiandis Harri Poomi juhendamisel aiandusalaseid tarkusi.

2010. aasta

Osalesime Pärnjõe rahvamajas tarkuseringi üritusel.

15. mail oli seltsi üldkoosolek. Peale koosolekut kuulasime Tiiu Lingi loengut “Sotsiaalne kaitse”.

Koos aiandusseltsiga käisime Helsingis.

18. juulil tähistasime Vändra Naisseltsi 90. aastapäeva. Kell 13 kogunemine Vändra Kirikumäel. Riina Tammailt kuulsime Vabadussõja langenute mälestussamba lugu. Edasi liikusime Lilli Suburgi kalmule, kus Vändra Gümnaasiumi kauaaegne kirjandusõpetaja Virve Andrekson andis ülevaate Lilli Suburgi tegevusest. Kell 14 oli naisseltsi õuel (Uus tn 17) kultuurimaja näiteringi etendus „Tuhalabida valitsus” Juhendaja Helju Ringenberg. Järgnes lõunasöök ühisest katlast ja sünnipäevatordi söömine.http://www.parnupostimees.ee/teema/lilli_suburg/

Naisseltsi hoones oli avatud käsitööde näitusmüük, külastada saab vanavara aita.

7. septembril käisime tutvumas Riigikogu tööga. Meid oli vastu võtmas riigikogu liige Mati Raidma. Toompealt suundusime Stenbocki majja, kus üllatus-üllatus – seal ootas meid peaminister Andrus Ansip isiklikult. Kohtumine kestis 2 tundi.

Naisseltsi esindus osales Tallinnas Salme Kultuurikeskuses eakate päeval.

Osalesime Kurgja Talumuuseumis alevi kultuuri- ja spordikomisjoni eestvedamisel Vändra seinakalendri väljaandmise mõttetalgutel.

Juhatuse liikme Riina Kuuse organiseerimisel oli kultuurimajas käsitöö jõululaat